General Secretary

Avatar

Jhalak Bansal

General Secretary
Roll No. 158125

Additional Secretaries

Avatar

Villina Gokula

Additional Secretary
Roll No. 158119
Avatar

Nitin Bohra

Additional Secretary
Roll No. 158135
Avatar

Tayyaba Shaikh

Additional Secretary
Roll No. 168147

Joint Secretaries

Avatar

Aishwarya Sadagopan

Joint Secretary
Roll No. 168101
Avatar

Alekhya Devineni

Joint Secretary
Roll No. 168104
Avatar

Daksh Pratap Singh Pamar

Joint Secretary
Roll No. 168112
Avatar

Nikhil Porwal

Joint Secretary
Roll No. 168133
Avatar

Sanket Pathode

Joint Secretary
Roll No. 168138
Avatar

Chiranjeevi Sinha

Joint Secretary
Roll No. 178106

Executive Members

Avatar

Ch. Yagna Sree

Executive Member
Roll No. 168110
Avatar

Naresh Boga

Executive Member
Roll No. 168109
Avatar

Sushmitha

Executive Member
Roll No. 168111
Avatar

Sai Suvani

Executive Member
Roll No. 168114
Avatar

Priyanka Guguloth

Executive Member
Roll No. 168119
Avatar

Ajeesh Ajayan

Executive Member
Roll No. 168131
Avatar

Palistha Tuladhar

Executive Member
Roll No. 168136
Avatar

Vajram Sandipam

Executive Member
Roll No. 168141
Avatar

Rushendra Maddipatla

Executive Member
Roll No. 178126
Avatar

Nekram Gupta

Executive Member
Roll No. 178135
Avatar

Chinmay Pranjale

Executive Member
Roll No. 178138
Avatar

Ram Sarvesh Raj

Executive Member
Roll No. 178139
Avatar

Rahul Kumar

Executive Member
Roll No. 178140
Avatar

Ratna Dubey

Executive Member
Roll No. 178143
Avatar

Shivam Seth

Executive Member
Roll No. 178152
Avatar

Shreya Sharma

Executive Member
Roll No. 178153
Avatar

Shreyash Gupta

Executive Member
Roll No. 178154
Avatar

Vishwajeet Raj

Executive Member
Roll No. 178161
Avatar

Akansha

Executive Member
Roll No. 178110
Avatar

Kriti Saxena

Executive Member
Roll No. 178125

Volunteers

Avatar

Srivardhini

Volunteers
Roll No. 178153
Avatar

Srinidhi

Volunteers
Roll No. 178154
Avatar

Ruchir

Volunteers
Roll No. 178161
Avatar

Nandini

Volunteers
Roll No. 178110
Avatar

Bhavana

Volunteers
Roll No. 178125